Periodieke tandartscontrole

Om uw gebit gezond te houden is de periodieke tandartscontrole heel belangrijk. Zo kunnen we problemen snel signaleren en voorkomen dat ze verergeren. Hoe sneller u bij een probleem bent, hoe makkelijker het is op te lossen. Wij raden aan om elk half jaar langs te komen voor een controle.

Periodieke controle bij Tandheelkundig Centrum Utrecht in Overvecht

Wat doen we tijdens de halfjaarlijkse tandartscontrole?

Tijdens de halfjaarlijkse controle onderzoekt de tandarts uw gebit. Hij kijkt onder andere naar uw tanden, kiezen en tandvlees. Meestal is het voldoende om alleen in uw mond te kijken, maar soms zullen er ook röntgenfoto’s gemaakt worden. Blijkt er een probleem te zijn? Dan laat de tandarts u een vervolgafspraak maken, waarin het probleem wordt opgelost.

Voorkom dat problemen verergeren

Hoe sneller een probleem aan het gebit wordt opgemerkt, hoe makkelijker het opgelost kan worden. Daarom is het belangrijk om uw gebit regelmatig te laten controleren. Als u wacht tot u pijn ervaart is het probleem vaak al vergevorderd. Als u elk half jaar langskomt voor een tandartscontrole weet u zeker dat problemen niet te ver kunnen doorzetten.

Veelgestelde vragen over tandartscontrole

Is de controle bij de tandarts verplicht?

De periodieke tandartscontrole is niet verplicht. U bepaalt zelf of en hoe vaak u langs gaat voor controle. Maar ook al is het niet verplicht, het is wel slim om regelmatig een tandartscontrole te laten uitvoeren. Zo kunnen problemen snel opgemerkt worden en voorkomt u dat ze verergeren.

Wat zijn de kosten van een tandartscontrole?

Het tarief voor de tandartscontrole wordt elk jaar vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Actuele tarieven vindt u op de website van de NZa. De kosten voor uw tandartsbezoek kunnen hoger uitvallen dan het tarief voor de periodieke controle. Bijvoorbeeld als er andere verrichtingen worden gedaan. Denk aan het maken van röntgenfoto’s, het verwijderen van tandsteen of het geven van een instructie. Op de declaratie kunt u precies terugzien hoe de kosten zijn opgebouwd.

Valt de tandartscontrole onder de basisverzekering?

Voor mensen onder 18 jaar wordt de periodieke controle vergoed vanuit de basisverzekering. Voor mensen boven de 18 jaar valt de periodieke controle niet onder de basisverzekering. U kunt hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten.