Implantaatbehandeling (Implantologie) - Utrecht

Uw kiezen of tanden kunnen verloren gaan door o.a. ernstige parodontitis, een val/ongeluk of ernstig tandbederf waardoor het element niet meer te redden is. Wij kunnen dit probleem voor u oplossen door een vervangende tand of kies te plaatsen.

Implantaatbehandeling (Implantologie)

Uw kiezen of tanden kunnen verloren gaan door o.a. ernstige parodontitis, een val/ongeluk of ernstig tandbederf waardoor het element niet meer te redden is. Na het verlies van uw tand en/of kies ontstaat er helaas een lege ruimte in uw gebit. Meestal is uw kauwvermogen hierdoor niet helemaal optimaal. Daarnaast is dit esthetisch, zeker als het gaat om een voortand, niet mooi. Wij kunnen dit probleem voor u oplossen door een vervangende tand of kies te plaatsen, een implantaat. Wij plaatsen uw implantaten vakkundig en pijnloos.

Implantologie/tandwortel vervanger

Een implantaat ook wel een tandwortelvervanger genoemd.

Het implantaat wordt in de kaak geplaatst onder lokale verdoving. De implantaten zijn gemaakt van Titanium of Zirkonium en soms van een combinatie hiervan.

Veelgestelde vragen over Implantaten

Wanneer zijn implantaten nodig?

Er zijn meerdere oorzaken waarom er verlies optreedt van een tand of kies. Het verlies van de tanden en kiezen kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door ernstige parodontitis, fractuur(barst) aan de wortel van een tand of kies, een ongeval/val of ernstig tandbederf waardoor de tand of kies niet te redden is.


Een passende behandeling voor het vervangen van een missende tand of kies is onder andere implantologie. Er wordt eerst een implantaat geplaatst en na ongeveer 3 maanden (ingroeiperiode van het bot) wordt er een kroon geplaatst op het implantaat, een implantaatkroon. Een implantaat is een sterke basis voor een implantaatkroon. 


Mist u meerdere tanden/kiezen naast elkaar? Dan kan doormiddel van implantologie een uitneembaar frame op implantaten een oplossing zijn, een klikframe. Een andere oplossing voor het vervangen van meerdere missende tanden en kiezen is een implantaatbrug. Er kunnen dan meerdere implantaten geplaatst worden. Vervolgens wordt er een implantaatbrug geplaatst.


Er zijn ook situaties waarbij een bestaand kunstgebit op een gegeven moment los komt te zitten doordat er minder houvast is. In zo’n situatie kunnen 2, 4 of 6 implantaten worden geplaatst. Vervolgens wordt er een volledig kunstgebit gemaakt, zodanig dat het klikt op de geplaatste implantaten. We spreken dan van een klikgebit. Deze is uitneembaar en u kunt het klikgebit dagelijks schoonmaken.

Wat doet de tandarts tijdens een eerste consult?

De tandarts onderzoekt uw gebit, stelt u op uw gemak en bepaalt samen met u de meest geschikte behandelmethode. Hij luistert goed naar uw vragen en wensen en legt de behandeling stap voor stap uit.

Hoe verloopt de behandeling?

 • Uitgebreid vooronderzoek van uw gebit. U dient hiervoor een intake te plannen bij de tandarts-implantoloog. Het maken van röntgenfoto’s om botkwaliteit en botkwantiteit te beoordelen en het vullen van een medische anamnese is hier een onderdeel van.
 • Als er eerst een wortel en/of kies getrokken moet worden, wordt er direct na het trekken een implantaat geplaatst. Dit is enkel het geval als er geen ontstekingen in de kaak of rond de aanwezige tand/kies aanwezig zijn.
 • Mist er al een tijdje een kies of tand, dan is de kans groot dat er onvoldoende bot aanwezig is om te implanteren. In dit geval wordt er tijdens het plaatsen van een implantaat extra bot, dit kan kunstbot of eigen bot zijn, geplaatst. Na ongeveer 3 maanden wordt er geëvalueerd of de genezing goed is.
 • Het plaatsen van het implantaat in het kaakbot gebeurt onder lokale verdoving.
 • Na ongeveer 3 maanden hecht het kaakbot zich aan het implantaat. Vervolgens kan de implantaatkroon, brug of klikgebit worden vervaardigd.

Hoe lang duurt de implantaatbehandeling?

Dat is helemaal afhankelijk van wat er moet gebeuren en hoeveel implantaten geplaatst moeten worden. Een behandeling van het plaatsen van slechts één implantaat duurt bijvoorbeeld minder lang dan het plaatsen van twee of meerdere implantaten.

De kleine chirurgische behandeling duurt ongeveer 30 minuten tot twee uur voor het plaatsen van een implantaat.

Wat zijn de kosten van een implantaat?

De kosten kunnen variëren door:

 • het aantal implantaten die geplaatst moeten worden
 • de moeilijkheidsgraad van de behandeling
 • de extra materialen die nodig zijn zoals bijvoorbeeld het toepassen van kunstmatig bot etc.

Wij raden u aan om uw tandarts altijd om de behandelopties en de kostenbegroting te vragen. 

Worden implantaten vergoed onder je 18e levensjaar?

Bij situaties waarbij je voor je 18e een voortand door een ongeluk/val hebt verloren of wanneer er ontbrekende, blijvende hoektanden en of snijtanden niet zijn aangelegd, worden implantaten vanuit de basisverzekering vergoed. Stel dat je een tand of kies hebt verloren door een ongeluk/val voor je 18e, dan kan jou implantoloog een machtiging aanvragen. De behandeling kan worden uitgesteld tot het 22e levensjaar.

Ik ben boven de 18 jaar, wordt de implantaatbehandeling vergoedt door de zorgverzekering?

Patiënten vanaf 18 jaar zijn afhankelijk van de door hen afgesloten zorgverzekering. 

De kosten voor een implantaatbehandeling worden elk jaar vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Actuele tarieven vindt u op de website van de NZa. De totale kosten zijn afhankelijk van de handelingen en materialen die nodig zijn om de implantaatbehandeling uit te voeren.

Mijn kaak is geslonken, worden mijn implantaten voor een klikgebit vergoedt?

Indien er sprake is van een ernstig geslonken tandloze kaak kan een klikgebit deels worden vergoed vanuit de basisverzekering. 

Voor een klikgebit geldt de volgende wettelijke eigen bijdrage:

 • Voor een klikgebit in de onderkaak is de eigen bijdrage 10% voor de mesostructuur (steg, drukknoppen of magneten) en het klikgebit.
 • Voor een klikgebit in de bovenkaak is de eigen bijdrage 8% voor de mesostructuur (steg, drukknoppen of magneten) en het klikgebit.
 • Voor een tegelijkertijd vervaardigd klikgebit in de ene kaak en kunstgebit in de andere kaak (code J50) is de eigen bijdrage 17%.

Is je eigen risico in dat jaar nog niet gebruikt dan wordt dat eerst aangesproken. Bron NVOI en KNMT

Wat zijn de risico's?

De kans dat een implantaat goed vastgroeit is zeer groot. Goed tandheelkundig onderzoek door je behandelaar voorafgaand aan de behandeling, maakt kans op complicaties of mislukkingen minimaal. Toch kan er direct na het plaatsen van een implantaat tijdelijk ongemak zijn in de vorm van napijn of zwelling. Ook komt het een enkele keer voor dat een implantaat niet vastgroeit met het kaakbot. Dan moet het worden verwijderd. De kans hierop wordt groter als u rookt. Bron NVOI en KNMT

Voel ik pijn tijdens de behandeling?

Tijdens de behandeling wordt u goed verdoofd waardoor het proces voor u geheel pijnloos verloopt.